Al langere tijd zijn we van plan om het station Bocholtz, en dan met name het perron, op te knappen. Als de eerdere plannen waren doorgezet, was het opknappen voorjaar 2022 al gelukt. We zijn echter gestruikeld over de opdracht een technisch ontwerp c.q. een bestek aan te leveren bij de gemeente Simpelveld. Zo’n bestek was voorwaarde om het benodigde geld te verkrijgen. Wij waren als bestuur niet in staat zo’n bestek op te stellen en om diverse redenen lukte het ook niet om dit met hulp van anderen te ondervangen. Inmiddels is ook de ZLSM, tegenwoordig handelend onder de naam Miljoenenlijn, tot het besef gekomen dat het perron opgeknapt wordt. Dit heeft tot actie geleid en inmiddels is Jordy Brouwers vanuit de Miljoenenlijn bezig met het bestek.

Als het bestek gereed is en akkoord bevonden, wordt dit aangeboden aan de gemeente. Dit moet leiden tot het besluit om het geld voor de benodigde materialen beschikbaar te stellen. Het uitvoeren gaan we vervolgens in eigen hand nemen, samen met de Miljoenenlijn. Aanvoer van materialen zoals zand en klinkers, kan per spoor. Ook voor nieuwe aanplanting wordt gezorgd volgens het ontwerp dat bureau Lola heeft gemaakt. De vrijwilligers die de klus klaren, willen we onthalen op BBQ of iets dergelijks. We willen er wel een feestje van maken.

Voor het startende toeristisch seizoen komt deze actie te laat, maar hopelijk slagen we later dit jaar er wel in om het werk uit te voeren. U kunt zich al aanmelden als vrijwilliger.


Na het opknappen ontvangen we onze bezoekers aan het spoor in een nette omgeving. Zowel vanuit de trein als vanuit de weg moet deze plek gaan opvallen. Er komt ook een informatiebord om onze bezoekers wegwijs te maken in hetgeen Bocholtz te bieden heeft.